នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀត
ការរញ្ចួយដីនៅឆីលីមានអារម្មណ៏ថានៅក្នុងអេចេនទីនាដូចជាល្អ ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្ដនៃសាន
ជួអាន និងមេឌូសា ហើយនិងរីអូ នេហ្គ្រូ ឈួបុត កូដូបា និងឡាប៉ាមប៉ាមានការប៉ះទង្គិចតិចតួច។
ស៊ួណាមីបានចូលទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាពេរ៉ួ ,អេខ្ជួឌួ ,កូឡូមប៊ី, កូសតារីកា,ម៉ិចស៊ិចកូ,
សហរដ្ឋអាមេរិច,ញូសេឡែន,ពូលីនេស៊ី,ហៃទី,ភីលីពីននិងជប៉ុន។អំពីរប្រជាជនកូឡូមប៊ីរស់នៅ
ប្រទេសឆីលីយោងតាមសេចក្ដីរាយការណ៏របស់អគ្គរាជទូតឆីលីនៅក្នុងប៊ូកូតាតាមរយះវិទ្យុ
ការាខូលបានអោយដឹងថា នៅក្នុងប្រទេសឆីលីមានប្រជាជនកូឡូមប៊ីប្រហែលមួយម៉ឺននាក់ ។ ប្រជាជនឆីលីខ្លះដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូឡូមប៊ីមានការសប្បាយរីករាយជាមួយរដូវក្ដៅនៅក្នុងភាគ
ខាងត្បូងនៃប្រទេស។មិនអាចធ្វើដំនើរភ្លាមៗទៅសាន់ទីហ្គូដោយសារតែមានការផ្អាក់ក្នុងការហោះហើរ។
រដ្ឋាភិបាលកូឡូមប៊ីនិងក្រសួងពន្លត់អគ្គីភ័យនៃទីក្រុងប៉ូកូតាបានធ្វើការទាក់ទងទៅស្ថានទូតនៃប្រទេសឆីលី
ភ្លាមៗដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងគ្រោះអាសន្ននោះ។មិនមានសេចក្ដីរាយការណ៏ពីរការរងគ្រោះរបស់ជនជាតិកូឡូមប៊ីទេ។

Powered by Blogger