ទស្សនះកិច្ចសិក្សានៅស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏បាយ័ន

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏បាយ័នជាស្ថានីយ៏ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរ​ការនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ដែល
សព្វថ្ងៃនេះ មានបុគ្គលិក​ប្រមាណ​ជា ២០០ជាងនាក់ ។ ហើយកា​រផ្សព្វផ្សាយនៅ បាយ័ន មាន​លក្ខណះ ខុសគ្នាជា
ច្រើនបើយើង ប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយ និងស្ថានីយ៏ ទូរទស្សន៏ទទក។ ដើម្បីស្វែងយល់ ឲ្យកាន់តែស៊ីជំរៅ ​ក្រុមនិ​ស្សិត រប​ស់សាលាដុនបូស្កូ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់​ទូរទស្សន៏បាយ័នដើម្បី ស្វែងយល់ ពីរដំណើរការ នៃការ​ផ្សាយ​របស់ ទូរទស្សន៏
បាយ័ន ។ ដោយក្រុមន​ ស្សិតបានស្វែ​ងយ​ល់ ទៅ​ការរៀ​បចំ​ទុកដា​ក់ ឯកសារ​របស់ ទូរទស្សន៏បាយ័ន គឺ បាយ័ន មានស័រវ័រមួយ​សំរាប់ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ទាំងមូលដោយ រាល់ឯកសារទាំង អស់ដែល ក្រុមការងារ របស់បាយ័ន បានធ្វើ ឬយកបាន ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុង ស័រវ័រ តែមួយ និង ដាក់វាទៅតាម កន្លែង ហ្វួលឌ័រ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយក មកកាត់ត និងធ្វើការចាក់ផ្សាយ នៅលើទូរទស្សន៏។ ចំនែកឯការកាត់ត វីញ ពួកគាត់ប្រើកម្មវិធី Adope Premiere ដើម្បីកាត់ត វីឌីអូរដែល យក បានបន្ទាប់ពីរបានកាត់តរួច ត្រូវបញ្ចូលទៅកាន់Folder ដែលត្រូវបានរៀបចំ ដើម្បី ទុកសំរាប់ចាក់ផ្សាយ ។ បន្ទាប់ពីរការស្វែងយល់ពីរការកាត់ត និងការរៀបចំឯកសាររួចមក ក្រុមសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនង
សង្គមបានធ្វើការស្វែងយល់ពីរដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិច និង ឧបករណ៏ក្នុងការប្រើដើម្បីចាក់ផ្សាយរួម ដូចជា
Server របស់ទូរទស្សន៏ បាយ័ន និង សំភារះ មួយចំនួន ។ ការស្វែងយល់ពីរ បច្ចេកវិទ្យា របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ របស់ បាយ័នរួច ហើយ យើងបាន ទៅ កាន់កន្លែងមួយ ចំនួនទៀតដូចជា Studio ជាដើម ដោយStudio នីមួយមាន ការតុមតែង និង ការរៀបចំ ច្រើន បែប ហើយ Studio នៅទីនោះ មានរហូត់ ដល់ ៤ និងតួនាទី ផ្សេងៗ ពីរគ្នា ដូចជា សំរាប់ថតសារព័ត៍មាន ការប្រគុំតន្រ្ដី ការថតសំលេង ល្បែងកំសាន្ដ និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត ផងដែរ៕

Powered by Blogger