ទឹកជំនន់នៅប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន

Pakistan flood damage 2010

មានទឹកជំនន់ ថ្មីមួយបានកើត មានឡើង នៅ ភាគខាងកើត​នៃប្រទេស​ ប៉ាគីស្ថាន ហើយ មានប្រជាជន ជាង មួយ លាន ធ្វើការភៀស​ខ្លួន ដើម្បី រកទី​សុវិត្ថិភាព ។ ព្រឹត្ដិការណ៏ នេះ បានកើត ឡើង នៅថ្ងៃ ទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០ ហើយ គ្រោះមហន្ដរាយ កាន់តែ មានផល ប៉ះទង្គិច ធ្ងន់ធ្ងរ ៗ ឡើង រហូត មកទល់ ថ្ងៃនេះ ។ បើតាម សេចក្ដី រាយការណ៏ របស់ មន្ដ្រី របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានអោយដឹង ថា ទឹកជំនន់ នោះ បានធ្វើ អោយ មាន មនុស្សជា ច្រើន ត្រូវប្រឈមមុខ នឹង ការចាក់ ចេញពីផ្ទះ របស់ពួកគេ នៅក្នុង ខេត្ដ ស៊ីន នៅតាម បណ្ដោយ មាត់ទន្លេ ស្វូឡិន អ៊ីនដាស ។

អាជ្ញាធម៌ ប៉ាគីស្ថាន បានបញ្ជា អោយ ប្រជាជន ដែលរស់នៅតំបន់នោះ ត្រូវចាក់ចេញ ផ្ទះរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពី មានការកើនឡើង នៃ កំពស់ទឹក របស់ទន្លេ ដែលធ្វើ អោយ ទំនប់ទឹក មិនអាចការពារ បាន។​ ប្រជាជនដែលរស់នៅ តំបន់នោះ ជា ១០ ពាន់នាក់ ត្រូវបានភៀសខ្លួន កាល់ពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះ ។

ទឹកជំនន់ ដែលបានចាប់ផ្ដើម កើនឡើង អស់រយះពេល មួយ​ខែ កន្លង មក បានបំផ្លិចបំផ្លាញ ទ្រព្យសម្បត្ដិ របស់ ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន យ៉ាងខ្លាំង ។ ក្នុងមហន្ដរាយ នោះ បានសម្លាប់មនុស្ស ប្រហែលជា​ ១៦០០ នាក់ ហើយ​ នឹង ២០ នាក់ ផ្សេងទៀត​ទទួលរងនូវផល ប៉ះទង្គិច។

សហរដ្ឋអាមេរិច មានព័ត៌មានគួអោយ ជឿថា សកម្មប្រយុទ្ធ ប៉ាគីស្ថាន អាចកំណត់អោយ កម្មករ និង មន្រ្ដីប៉ាគីស្ថានដែល ជាប់ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការធ្វើអោយ ទឹកជំនន់នោះ មានការធូរស្បើយ ឡើងវិញ។​ អ្នកនាំពាក្យ របស់ ក្រសួង សហរដ្ឋអាមេរិច ភី ជេ ក្រូលី បាននិយាយថា មន្ដ្រីសហរដ្ដអាមេរិច កំពុង តែ គិតគួរ ពីបញ្ហាគំរាមគំហែង នោះ និង កំពុងធ្វើការដោះស្រាយ ជាមួយ ប៉ាគីស្ថាន ដើម្បី ធ្វើអោយមានសុវត្ថិភាព សំរាប់ពួកគេ ។

Powered by Blogger