ទីក្រុងញូយ៉ក ធ្វើការពង្រឹងសន្ដិសុខ របស់ខ្លួនយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ជៀសវាងការ វាយត្រលប់ មកវិញ របស់ពួក អាល់កៃដា ចំពោះការសំលាប់ លោក អូសាម៉ា ប៊ីនឡាដិន ។​​ អាជ្ញធរ​ ក្រុងញូយ៉ក មានប្រសាសន៍ថា ថ្មីៗ នេះ ពុំមាន ការគំរាមកំហែង ណាមួយនៅឡើយទេ  ប៉ុន្ដែ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី ក៏ពួកគេ ត្រូវតែធ្វើការប្រុង ប្រយ័ត្នជានិច្ច ។  លោក រាយ គេលី ជាមន្ដ្រីប៉ូលីស អភិបាលខេត្ដ
មានប្រសាសន៏ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី​២​ ខែឧសភា នេះថា  សន្ដិសុខ ក្រុងញូយ៉ក ធ្វើការពង្រឹង តាំងពីការស្លាប់ របស់លោក អូសាម៉ា ប៊ិន​ឡាដិន មកម៉្លេះ ។ 

Powered by Blogger