ដុនបូស្កូបាល់បោះ

កីឡាបាល់បោះ របស់សាលាដុនបូស្កូ ខេត្ដព្រះសីហនុ ឈានមកដល់ថ្ងៃទី៤ ដែលមានការប្រកួតរវាង សិស្សស្នាក់ក្នុង និង សិស្សផ្នែកសណ្ឋាគារ ហើយនៅក្នុង ការប្រកួត ដ៏ស្វាហាប់នេះ លទ្ធផលចុងក្រោយ សិស្សស្នាក់ក្នុង យកឈ្នះលើ សិស្សសណ្ឋាគារ ៨ គ្រាប់ទល់ នឹង ៦ គ្រាប់ ។ នៅថ្ងៃស្អែក ត្រូវនឹងថ្ងៃ ទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១០ ក្រុមកីឡាករ មក ពីរផ្នែកយន្ដសាស្រ្ដទូទៅ ជាមួយ នឹង សិស្សស្នាក់ក្នុងខាងក្នុង ។​​ ដើម្បីដឹងថា តើក្រុមណាមួយ ជាអ្នកយកពានរង្វាន់ ត្រូវធ្វើការតាមដានបន្ដទៀត ។

Powered by Blogger