សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរFile:Cambodian Reil.jpg
លុយរៀលកម្ពុជា (Photo By: Paxse)
កម្ពុជា ជាប្រទេស ដែលមាន សេដ្ឋកិច្ច អន់ ថយ ជាងប្រទេស ជិតខាង នៅតំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៏ ប៉ុន្ដែ កម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន កំពុង តែមាន សន្ទុះ យ៉ាងខ្លាំង គួរអោយ គត់សំគាល់ ព្រោះ កម្ពុជា មាន ប្រទេសជា ច្រើន ចូលមក ធ្វើ វិនិយោគ ទុន ក៏ដូចជា បោះ ទុនរក ស៊ី ជាមួយ កម្ពុជា ចាប់ តាំងពីរ កម្ពុជា បានបើក ប្រទេស របស់ខ្លួន ជា ទីផ្សារ សេរី រួចមក  ដែលនេះ ជាឪកាស មួយយ៉ាងល្អ សំរាប់ អ្នក វិនិយោគគិន បរទេស ចូលមក ធ្វើវិនិយោគ នៅ កម្ពុជា ។
ទន្ទឹមនិង នោះ ផងដែរ កម្ពុជា បានស្ថាបនា ស្ពាន ផ្លូវថ្នល ជាច្រើនខ្សែរ ដែល អនុគ្រោះ ដល់  អ្នក ធ្វើ ដំនើរ និង អ្នកធ្វើ អាជីវកម្ម អោយ ពួកគេ មានងាយ ស្រួល ក្នុងការ ដឹង ជញ្ជូន ទំនិញ របស់ ពួកគេ ទាំងតាម ផ្លូវ ទឹក ផ្លូវគោក ឬ ផ្លូវ អាកាស ជាដើម ។ ក៏ប៉ុន្ដែបើ យើងក្រឡេច ទៅមើល ជីវភាព ប្រជាជន ខ្មែរ មួយចំនួន ក៏មានការ រីកចំរើន រីឯ មួយចំនួន ទៀត ក៏តែ មានភាព ខ្វះខាត់ និង មានក្រ ​លំបាក ដដែល ។

Powered by Blogger