យ៉ាងហោចណាស់មាន៤៣ នាក់ នៅស៊ីរ៉ា

ការធ្វើបាតុកម្មមួយបានកើតឡើង កាលពីថ្ងៃសុក្រទី២២ ខែមេសា២០១១នេះ នៅស៊ីរ៉ា បានបណ្ដាល អោយ មនុស្ស ៤៣ នាក់ បានបាត់បង់ជីវិត ។​ បាតុកម្ម នេះ កើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាល និង ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរ៉ា ។ ការតវ៉ានេះ បានឆ្លងកាត់ ដាម៉ាសូស ជា ជាយក្រុងឌួម៉ា , មូឌេមី និង​ហ្សាមាលកា ។ ក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស បាននិយាយ រឿងផ្សេងគ្នាថា ថ្ងៃនេះ មានមនុស្សជាច្រើន បានស្លាប់ និង រងរបួស និង មានមនុស្សជាច្រើនទៀតត្រូវបាន បានគេឃាត់ខ្លួន ។ 

Powered by Blogger