អ៊ឺរ៉ុបចង់ឃើញសន្ដិភាពនៅស៊ីរ៉ា

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា នេះ ,​ចក្រភពអង់គ្លេស , បារាំង និង អ៊ីតាលី បានអោយឈ្មោះការ ប្រឆាំងតវ៉ា នៅស៊ីរ៉ាថា គឺជាការ​ប្រឆំាងមួយ ដ៏ធំបំផុត  បន្ទាប់ពី ក្រុមបាតុករ បានធ្វើការវាយប្រហារ ទៅលើក្រុមអ្នកការពារ របស់រដ្ឋាភិបាល រួចមក​។​ ចក្រភពអង់គ្លេស និង​ ដៃគូ អន្ដរជាតិមួយចំនួនទៀត​ បានធ្វើការទាមទារ សុំអោយធ្វើការ​បញ្ឈប់ ការប្រើ អំពើហិង្សាទៅកាន់ បាតុករ ហើយ គោរពសិទ្ធមនុស្ស អន្ដរជាតិ និង មូលដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើអោយប្រទេសនេះ  មានសុខសន្ដិភាព​ឡើងវិញ ។​

Powered by Blogger