សម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិច និង​ ចក្រភពអង់គ្លេស

លោក បារ៉ាក់អ៊ួបាម៉ា​ ប្រធានាធិបតេយ្យ សហរដ្ឋអាមេរិច បានមានប្រសាសន៏ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១​ នេះ ថា​ ចំណងមិត្ដភាព​ រវាងសហរដ្ឋអាមេរិច និងចក្រភពអង់គ្លេស គឺជាចំណងមិត្ដភាពយ៉ាងស្អិតរម៉ូត និងល្អបំផុត ។ នៅក្នុងសន្និសិទ្ធមួយ នៅទីក្រុង ឡុនដុន លោកអ៊ួបាម៉ា និងលោក ដាវីតខេម័ររុន បានជួបពិភាក្សា ផ្ទាល់មុខគ្នាមួយ ដើម្បីរៀបចំ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ។ លោក​ខេម័ររុន បាននិយាយថា ការទំនាក់ទំនងរវាង ប្រទេសទាំងពី គឺមានលក្ខណះសំខាន់ បំផុត ដើម្បីសន្ដិសុខ និងភាពថ្កុំថ្កើនរបស់ប្រទេសទាំងពី ។ លោក ខេម័ររុន បានបន្ដទៀតថា ពួកគាត់ បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សា ទៅលើប្រធានបទ មួយចំនួន រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៏ថ្មីៗ​​ នៅប៉ែកកណ្ដាលនៃភាគ ខាងកើត និង រួមទាំង ប្រទេសស៊ីរ៉ាន និងយេមិន ហើយនឹងធ្វើការប្រឆាំងនឹងពួក ភេរវកម្ម ហើយបង្កើតការងារ អោយសេដ្ឋកិច្ចលើ ពិភពលោក មានដំណើរការ។

Powered by Blogger