សាលាដុនបូស្កូ ខេត្ដព្រះសីះនុ ជ្រើសរើសសិស្សថ្មី

សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ខេត្ដព្រះសីហនុ និងធ្វើការជ្រើសរើស សិស្សថ្មីទាំងស្រីទាំងប្រុស នៅថ្ងៃទី ១៥-១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១នេះ ។
នៅក្នុងឆ្នាំនេះ សាលាធ្វើការជ្រើសរើសសិស្ស ចំនួន៣៥០ នាក់ ក្នុងនោះសំរាប់សិស្សប្រុសមាន ផ្នែកអគ្គីសនី ផ្នែកយន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ ផ្នែកយន្ដសាស្រ្ដទូទៅ ។សំរាប់សិស្សស្រីផ្នែកលេខាធិកាចំនួន៣០ នាក់ និងសំរាប់សិស្សស្រីនិងប្រុស ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម (ស្រី៥នាក់ ប្រុស១៥នាក់)។
ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមសំរាប់តែសិស្សប្រុសចំនួន២០នាក់ ដែលនិងត្រូវសិក្សានៅ សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ខេត្ដកែប ។
សាលាតំរូវ អោយសិស្សមានអាយុ ចាប់ពី១៨ ដល់ ២៥ឆ្នាំ ជាពិសេសមានអាតិភាពចំពោះ សិស្សដែលក្រីក្រ និងមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងៗ ឬក៏មកពីមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា ដែលយ៉ាងហោចណាស់ចប់ថ្នាក់ទី១២ ។
នៅក្នុងការសំភាសន៏ សិស្សទាំងអស់ត្រូវមក ជាមួយឪពុករឺម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាល និងធ្វើការបំពេញពាក្យដែលមានតំលៃ ៣០០០ រៀល ហើយសូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវសៀវភៅ គ្រួសារ និង សញ្ញាប័ត្រ ថ្នាក់ទី១២ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា។
បន្ទាប់ពីការសំភាសន៏ យើងនិងរៀបចំការប្រលងដល់សិស្សទាំងអស់ ត្រូវដឹងថាពិន្ទុគឺសំខាន់ បំផុតក្នុងការជ្រើសរើស អោយជាប់ឬធ្លាក់ ។
មុខវិទ្យាដែលត្រូវធ្វើការប្រលងរួមមានដូចជា៖
គណិតវិទ្យា ,ចំនេះដឹងទូទៅ, ភាសាអង់គ្លេស និង គំនូរបច្ចេកទេស ។

Powered by Blogger