យុវវ័យជួយស្រ្ដី គឺជួយខ្លួនឯង

នៅក្នុងទិវា ខួបលើកទី១០០ របស់សិទ្ធិនារី ពិភពលោក សំរាប់ឆ្នាំ ២០១១ ប្រធានបទ ដែលក្រសួងកិច្ចការ នារីបានលើកឡើង មួយមានចំនងជើងថា យុវវ័យ ជួយស្រ្ដីគឺជួយខ្លួនឯង និងសង្គមជាតិ  ។ នៅក្នុងប្រធានបទនេះ បានបញ្ជាក់ថា យុវវ័យ គឺ ជាផ្នែកមួយ យ៉ាងសំខាន់  ក្នុងការជួយ ពន្លឿន អោយមានការ គោរពសិទ្ធិនារី កាន់តែខ្ពស់ ឡើង ព្រោះតាម ពិតទៅ យុវវ័យ មួយចំនួន ធំក៏ ធ្លាប់ បានធ្វើអំពើ មិនប្រក្រតី ផងដែរ បើពួកគេ បានយល់ដឹង អំពីតំលៃ របស់ស្រ្ដី ភេទ នោះ ពួកគេ នឹង ធ្វើអោយ ស្រ្ដី មានតំលៃ នៅក្នុងសង្គម ដោយសារ តែ មានតែយុវវ័យ ទេ ដែលជា ទំពាំង​ស្នង ឬស្សី ។
ហើយជាពិសេស ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ អំពីសិទ្ធិស្រ្ដី នេះ អោយបានទូលំទូលាយ ដើម្បីស្រទាប យុវវ័យ ជំនាន់ក្រោយ បានយល់ កាន់តែច្បាស  ។ ម៉្យាងវិញទៀត ការប្រារព្វពិធី រំលឹកខួប សិទ្ធិនារី ៨ មីនា ក៏ ជា ចំនុច មួយសំខាន់ផងដែរ ព្រោះ ដើម្បី យុវវ័យ មានសកម្មភាពច្រើន និង មានឪកាស ចូលរួម ដើម្បីស្វែងការ យល់ដឹង អោយបានស៊ី ជំរៅ ទៅលើបញ្ហាទាំងនេះ ។

Powered by Blogger