អ្វីទៅជា យេនឌ័រ ?​

សំរាប់អ្នក តើអ្នកយល់អំពីអត្ថន័យ របស់ ពាក្យថា យេនឌ័រ នេះទេ? នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា មានមនុស្ស ប៉ុន្មាននាក់ ដែល យល់ច្បាស់ អំពី យេនឌ័រ ។ ហើយ សកម្មភាព ដែលខំប្រឹងប្រែង របស់សកម្មជន ស្រ្ដី និង ក្រសួង កិច្ចការនារី ក៏ដូចជា ស្ថាប័ន ផ្សេងៗ តើពួកគាត់ ខិតខំព្យាយាម ប្រើប្រាស់ គ្រប់ មធ្យោបាយ  គ្រប់ រូបភាព ក្នុង គោលបំណង ដើម្បីអ្វី ?  តើស្រ្ដី នៅប្រទេសខ្មែរ យើង យល់ពីតំលៃ និង សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន គាត់ទេ ?​ បើគាត់ នៅតែមិនយល់ តើយើងគួរធ្វើ យ៉ាងណា ដើម្បីបញ្ជ្រាប់ យេនឌ័រ នេះ អោយបានច្បាស់ ?

សំនួរទាំងអស់ ខាងលើនេះ យើងទាំងអស់គ្នា គឺជាអ្នក ឆ្លើយ មិនមែនសំរាប់ បុគ្គល ណាម្នាក់ មិនសំរាប់តែ ក្រសួងកិច្ចការនារី និង ស្ថាប័ន ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ជាអ្នកឆ្លើយនោះទេ ។ ដើម្បី អោយចំលើយ នៃសំនួរ កាន់តែច្បាស់ កាន់ត្រុវ កាន់តែសុក្រិត និង មានតំលាភាព យើងទាំងអស់ គ្នា នាំគ្នាឆ្លើយ និង អនុវត្ដន៏ ទៅតាមចម្លើយ ណាដែលសមគួរ ។នៅក្នុងសង្គម បច្ចុប្បន្ន មានសកម្មភាព របស់នារី មួយចំនួន ដែលតែងតែវាយ ប្រហារទៅលើបុរស ដោយចោទ ប្រកាន់ថា បុរសគឺ ជាអ្ន្កករំលោភ លើសិទ្ធិ សេរីភាព ខ្លួន  មិនផ្ដល់ឪកាស អោយខ្លួន មើលងាយខ្លួន ឬ ក៏ថា បុរសជាអ្នកជិះជាន់លើស្រ្ដី ឬថា នារីគឺជាល្បែង តណ្ហា របស់ បុរស ឬថា បុរសជាមនុស្សមិន ល្អ  ដូចជា ដូចចិត្ដមើលងាយស្រីៗ បុរសខ្លះ ធ្វើបាប់ភរិយា បិទសិទ្ធិភរិយា ឬ ក៏ធ្វើអំពើណាមួយ ដែលគេគិតថា វាមិនល្អ សំរាប់ពួកគេ ។

រាល់គំនិត ទាំងអស់នេះ អាចនិយាយបានថា ខុសទាំងស្រុង​ហើយ  ក៏អាចនិយាយថា ត្រូវបានដែរ ព្រោះវាអាស្រ័យ ទៅលើ បុគ្គល ថាគាត់ជាមនុស្ស បែបណា មានចំនេះដឹង កំរិតណា ហើយ ការរស់ នៅរបស់គាត់ បែបណា ។
ជូនកាល បុរស ដែលរស់នៅ កន្លែង មួយ ដែលគាត់មើល ទៅស្រ្ដី ហាក់ដូចជា គ្មានតំលៃ អ្វី បន្ដិចសោះ  ព្រោះកន្លែងដែលគាត់រស់នៅ មានតែជិះជាន់ លើស្រ្ដី មានតែការមើលងាយ មើលថោក និង អំពើ លាមកអ្វី ផ្សេងៗ ។

បុរសមួយ ចំនួន ពួកគាត់ មិនត្រឹមតែមិនអោយ តំលៃ លើស្រ្ដីភេទទេ ហើយ ថែមទាំង មើលងាយ និង ធ្វើនូវទង្វើ មិនល្អ ផ្សេងៗ មកស្រ្ដី​ភេទ ទៀត ផង ។
ចំនែក ស្រ្ដី ខ្លះ វិញ អាងថា ខ្លួន មានសិទ្ធិ មានសេរីភាព  មិនបានគិតពី កិត្ដិយល តំលៃ របស់ខ្លួន បែជាទៅធ្វើ រឿង ដែល ខុស ទៅវិញ ។
សរុបមក ដើម្បីអោយ ពាក្យថា យេនឌ័រ មានតំលៃ មានគេគោរព និង មានប្រសិទ្ធិភាព នៅក្នុងសង្គម  គឺមានតែយើង ទាំងអស់គ្នា តែប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចធ្វើបាន ។

យេនឌ័រគឺជាក្ដីស្រលាញ់  ជាការអោយតំលៃទៅអោយគ្នាទៅវិញទៅមក  ការគោរពគ្នា  ការផ្ដល់សេចក្ដីសុខអោយគ្នា ការរក្សាតំលៃអោយគ្នាទៅវិញទៅមក  និងលើកតំកើង គ្នា នឹងគ្នា ។​  

Powered by Blogger